Pagrindinis

GOET logo

GOET projektas, kurį finansuoja Europos komisija, siekia padidinti žmonių su negalia galimybes įsidarbinti ir išlaikymo darbo vietą. Projekto tikslas – sukurti į žaidimus integruotus mokymus, kurie padėtų žmonėms su negalia išmokti darbo dienai įprastų savarankiško elgesio įgūdžių.

Projekte numatyta tobulinti teminių dalykų mokymo metodus ir siekti, kad mokymasis taptų įdomesnis ir malonesnis. Taip pat propaguojama atviros mokymosi prieigos idėja, kuriai sukurti bus naudojama grupė kompiuterinių ir mobiliųjų telefonų žaidimų, kurie buvo pritaikyti interaktyviam ir linksmam mokymuisi.