Esettanulmányok

Felkészülés a munkavállalásra és az önálló életre

Bevezetés

Egy autista fiatalember a helyi speciális szakiskolából. Kis csoportos foglalkozásokon vesz részt, ahol munkavállalásra és önálló életvezetésre készítik fel.

Előtörténet

A fiatalember sosem vett még részt hasonló projektben vagy kísérletben, nem is mutatott különösebb érdeklődést iránta. A játékok bemutatása során érdeklődése növekedni kezdett, részt vett a bemutatót követő beszélgetésben is, kortársaival együtt szívesen írta le észrevételeit egy tesztlapra. Mikor felvetődött, hogy tesztszemélyeket keresünk a játékok teszteléséhez, nagyon izgatott lett és boldogan ajánlkozott.

Eredmények

A fiatalember lenyűgözte tanárait, mert a tőle eddig tapasztaltakat messze felülmúlva a) rendkívüli módon koncentrált a tesztelés során és b) képes volt írásban is összefoglalni gondolatait, észrevételeit. Általában nehézséget jelentett számára mind a koncentráció, mind az írás. A diák kifejtette észrevételeit, véleményét szóban is, tanárait meglepve, általában rendkívül zárkózott és szűkszavú volt korábban. Ez a tapasztalat egy fontos lépcsővé vált számára fejlődésében általában is, hozzásegítette, hogy a társaival közös munkában részt vegyen.