Atskirų atvejų analizė

Pasiruošimas įsidarbinti ir savarankiško gyvenimo įgūdžiai

Kontekstas

Jaunas autizmu sergantis januolis lanko vietinę specialiąją mokyklą. Jis priklauso grupei moksleivių besiruošiančių įsidarbinti ir pradėti savarankišką gyvenimą.

Dalyvavimas

Jaunuolis niekada nėra dalyvavęs tokio pobūdžio projektuose ir neparodė ypatingos iniciatyvos dalyvauti šiame projekte. Tačiau žaidimų demonstracijos metu moksleivis susidomėjo ir įsitraukė į diskusiją. Kartu su savo bendraklasiu jis užsirašė keletą pastabų. Kai buvo pasiūlyta išbandyti/padirbėti su projekto žaidimais, jis entuziastingai pasisiūlė prisidėti.

Pasiekimai

Šis moksleivis nustebino savo mokytoją: a) gebėjimu sutelkti dėmesį žaidimų testavimų metu ir b) pateikdamas nedidelius rašto darbus. Įprastai šiam moksleiviui nesisekdavo ir viena ir kita. Jaunuolis taip pat ėmėsi komentuoti žaidimus, nors, anot mokytojo, prieš tai jis buvo tylus ir užsidaręs. Šis pasiekimas buvo labai svarbus jaunam žmogui ir padėjo jam bendradarbiauti su kitais klasiokais.